The 5th Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University

Location

The 5th Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
52 Mei Hua East Rd.
Zhuhai
China
Principal Investigator: 
Xueguo Liu, M.D.
Contact Person: 
Contact name: 
Xueguo Liu, M.D.
Contact email: 
Contact phone: 
0086-756-2528323
Site is enrolling